Aanvraag puppybemiddeling voor fokkers

Voorwaarden waar de fokkers en de ouderdieren moeten voldoen om beroep te kunnen doen op de puppybemiddeling van de Koninklijke Belgian Retriever Club vzw. Meer bepaald voor het verkrijgen van puppybemiddeling en publicatie op de website.

A. VOORWAARDEN VOOR PUBLICATIE DEKBERICHTEN EN NESTAANGIFTEN

 1. De eigenaar van de teef moet ten minste twee jaar zonder onderbreking lid zijn van de KBRC.
 2. De heupen van beide ouderdieren moeten gecontroleerd zijn en als kwalificatie A, B of C hebben. Deze heupuitslagen moeten volgens de FCI reglementering beoordeeld zijn. Wanneer 1 van de ouderdieren een uitslag C heeft, dient de dekpartner A of B te zijn.

  Wij adviseren een elleboogonderzoek maar dit is niet verplicht. 
 3. Er moet een officieel attest van oogonderzoek ondertekend door een erkende oogarts, voor beide ouderdieren voorgelegd worden dat maximum twee jaar oud is. Het oogonderzoek moet hebben plaatsgevonden voor de dekking. 
 4. Beide ouderdieren moeten tenminste volgende kwalificaties behaald hebben:

Tweemaal de kwalificatie "ZEER GOED" op een tentoonstelling met CAC of CACIB, een open tentoonstelling of een clubmatch van de KBRC onder 2 verschillende erkende keurmeesters.

OF

Twee kwalificaties op een veldwedstrijd met CACT of CACIT (volgens Engelse opvatting of Amateurs), meer bepaald een uitmuntend, zeer goed, goed (met of zonder rangschikking). Of 2 keer een minimum van 90 punten behaald hebben op een Workingtest of Cold Game Test in Initiatieklas, of 2 keer een minimum van 75 punten behaald hebben op een Workingtest of Cold Game Test in Novice- of Openklas.

Combinatie van de verschillende klassen met de voor elke klas vereist aantal punten is eveneens mogelijk! 

OF

Een kwalificatie "ZEER GOED" op een tentoonstelling met CAC of CACIB, een open tentoonstelling of een clubmatch van de KBRC of een door de KBRC erkende buitenlandse rasvereniging + een kwalificatie op een veldwedstrijd met CAC of CACIT (volgens Engelse opvatting of Amateurs). Of 1 keer een minimum van 90 punten behaald hebben op een Workingtest of Cold Game Test in Initiatieklas, of 1 keer een minimum van 75 punten behaald hebben op een Workingtest of Cold Game Test in Novice- of Open klas.

B. NESTAANGIFTEN - DEKBERICHTEN

Steeds versturen via de post naar:
Rony Michiels
Kerkhofstraat 474
2850 Boom 
Tel.: 03/888 99 38
penningmeester@retriever.be 

Steeds volgende documenten bijvoegen:

 • een kopie van de stambomen van beide ouderdieren
 • een kopie van het HD-onderzoek (+ eventueel elleboogonderzoek)
 • een kopie van het oogonderzoek (maximum2 jaar oud)
 • eventueel een kopie van bijkomende DNA onderzoeken (bv OptiGen PRA, OptiGen CEA, CNM, EIC, Patella,…) 
 • een kopie van de behaalde resultaten; tentoonstellingen, veldwedstrijden, workingtesten, selectie, Cold Game Test 
 • voor de Labradors, Flatcoated en Curlycoated Retrievers steeds de kleur van de puppies vermelden 

© Koninklijke Belgian Retriever Club 2020 - Webdesign & maintenance: Dogsite.be